Skip to main content

پودر لیمو عمانی

سنجش
دسته:

توضیحات

واحد: ۱۰۰گرم

طبیعت: گرم

لیمو ترش خشک شده که به نام لیمو عمانی شناخته می‌شود، یکی از چاشنی‌های مورد علاقه در انواع غذاهای خاورمیانه‌ای به‌‌ حساب می‌آید که به اندازه یک گردو ریز است. از این میوه خشک شده به صورت درسته یا گرد کوبیده شده در غذاهای مختلف استفاده می‌شود.

به طور کلی لیمو عمانی‌های ریز که شکسته شده‌اند را برای تهیه پودر لیمو عمانی آسیاب می‌کنند. لازم به ذکر است که لیمویی باید آسیاب شود که تلخ نباشد؛ زیرا تلخ بودن پودر لیمو سبب تلخ و بد طعم شدن غذاها می‌شود. در این رابطه باید هنگام تهیه پودر لیمو عمانی، تخم‌ها و بذرهای داخل لیمو را قبل از آسیاب جدا کرد تا پودر حاصل تلخ نشود؛ بنابراین اگر قصد خرید پودر لیمو عمانی آماده را دارید، دقت کنید که پودر لیمو ترش تلخ را نخرید.