Skip to main content

فلفل سیاه

سنجش
دسته:

توضیحات

واحد: ۱۰۰گرم

طبیعت: گرم

فلفل سیاه، طبیعت گرمی دارد و مصرف کمی از گرد آن با غذا، ضد نفخ است به طوری که بقراط پدر طب که در سال‌های ۳۷۷ تا ۴۶۰ می‌زیسته است در نسخه‌های خود آن را تجویز می‌نموده است.
مقدار کم فلفل سیاه به صورت گرد، اشتها را تحریک نموده ولی چنانچه بیش از حد معمول مصرف شود، بر اثر تحریک زیاد معده و غدد گوارشی، موجب ناراحتی دستگاه هاضمه و تنفسی شده و با تحریک حنجره، صدا را خشن می‌کند.