Skip to main content

دمنوش پنیرک

سنجش

توضیحات

واحد: ۱۰۰گرم

طبیعت: گرم

پنیرک گیاهی است علفی ، پایا و چند ساله که ارتفاع آن به ۶۰ سانتی متر نیز می‌رسد.برگ‌های آن این گیاه خودرو و حالت دایره ای و دندانه دار دارد و گل‌های آن بنفش رنگ و کوچک هستند.قسمت مورد استفاده گیاه پنیرک، برگ و گل آن می‌باشد.