Skip to main content

خولنجان

سنجش
دسته:

توضیحات

خولنجان گیاهی علفی، چندساله به ارتفاع ۳ متر و از تیره زنجبیلیان است. دارای ساقههای زیر زمینی ضخیم و ساقههای هوایی فراوان میباشد. ریشه گیاه خولنجان غدهای، به رنگ قرمز مایل به سیاه، معطر و دارای طعمی تند است و به آن ” قسط تلخ” نیز میگویند که درارای ارزش دارویی و غذایی زیادی است و ظاهری تقریبا شبیه زنجبیل دارد. گونهای دیگر از گیاه خولنجان دارای ریشه زیرزمینی به رنگ زرد روشن است که به آن ” قسط شیرین” گفته میشود و دارای طعمی گزنده، معطر و با پوست نازکتر است.

عارف و گیاه شناسی به نام هیلدگارد دی بینگن این گیاه را ((چاشنی زندگی)) نامید. او اعتقاد داشت که گیاه خولنجان هدیه خداوند برای دور کردن بیماریهاست. از خواص خولنجان گاهی برای حیوانات نیز بهره گرفته شده و در آسیا، به اسب‌ها میدهند تا ظاهر پر انرژیتری داشته باشند.